Lastig gedrag komt (helaas) overal voor

Iedere professional met direct klantcontact heeft weleens te maken met lastig gedrag van een klant. Dit is het afgelopen jaar helaas alleen maar toegenomen. Daar waar eerst ruimte was voor begrip, zijn de lontjes al gauw korter geworden. Niet alleen mensen met een fysiek beroep merken hier de gevolgen van, ook telefoonagressie en andere vormen van online agressie en geweld zijn drastisch toegenomen.

Presteren onder druk kun je leren!

Om ervoor te zorgen dat je veilig je werk kunt doen is het niet alleen van belang om te weten hoe je lastig gedrag van een klant kunt stoppen, of het liefst voorkomen. Het is ook belangrijk om te weten wat je doet als het wel fout gaat, hoe help je elkaar als collega’s? En wat doe je na een incident? Hoe zit ’t met de opvang en nazorg?

Is er beleid of een agressieprotocol waar iedereen zich aan houdt? Of wordt er divers op lastig gedrag gereageerd wat de agressie bij klanten vaak alleen maar doet toenemen?  Hoe ga je om met stress en hoe voorkom je eventuele uitval door een te hoge werkdruk?

Sociale veiligheid door training & advies

Wij hebben veel expertise en meer dan 20 jaar ervaring in het trainen van alle beroepsgroepen die lastig gedrag tegenkomen in hun praktijk.

 

Hoewel dit gedrag niet altijd is te voorkomen, valt er wel veel winst te behalen in hoe je hier zelf, maar ook als team, mee omgaat. Dit doen wij op een laagdrempelige, interactieve en praktijkgerichte manier om zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van de organisatie en de deelnemers. Naar behoefte gebruiken we verschillende interactieve werkvormen, trainingsacteurs en VR-technologie.

Borging trainingen

Modern Learning heeft veel expertise in huis om het leerrendement van een training te versterken en te verankeren. We kunnen u adviseren wat u zelf kunt doen en wat wij verder kunnen betekenen ter ondersteuning. Hierin is veel mogelijk, zoals het aanbieden van:

  • Terugkommomenten in kleine groepen
  • (Begeleide) intervisie
  • Casusbesprekingen
  • Opfris- en verdiepingstrainingen
  • Individuele coaching
  • Coaching-on-the-job
  • En meer…

U kunt altijd contact met ons opnemen om te bespreken wat de mogelijkheden zijn en hoe we hier het beste op kunnen aansluiten.

Interesse in onze trainingsmogelijkheden?

Bekijk ze hier