Interventie bij incidenten

Tijdens interventie bij incidenten is er bijstand van collega’s nodig, omdat het niet lukt om de situatie te de-escaleren en de veiligheid in het gedrang komt. Het optreden van deze collega’s kan bepalend zijn voor de afloop van het incident. Meer informatie

Mentale weerbaarheid

De negatieve gevolgen van stress krijgen steeds meer aandacht. We horen dagelijks over burn-out, overspannen raken en ziektes ten gevolge van een hoge werkdruk en de stress-maatschappij. Hoe werkt dit nou? En wat kun je zelf doen om deze gevolgen te voorkomen en je mentale weerbaarheid te vergroten? Meer informatie

Omgaan met Emotie en Agressie

Iedere professional met direct klantcontact heeft weleens te maken met lastig gedrag in de praktijk. Deze training is een interactieve en praktijkgerichte training waarbij gebruik kan worden gemaakt van Virtual Reality (VR) brillen en een trainingsacteur (optioneel). Tijdens deze training vergroten deelnemers hun weerbaarheid en leren ze effectief omgaan met emotioneel en agressief gedrag. De winst zit vaak in het tijdig herkennen en voorkomen van verder oplopende spanning. Meer informatie

Opvang en nazorg

Een goede opvang en nazorg na een incident is bepalend voor de verwerking ervan en kan ‘het’ verschil maken voor de betrokken medewerker. Een incident is namelijk niet altijd klaar na afloop van het incident, omdat de gevolgen ervan voor de betrokken medewerker door kunnen werken. De impact kan groot zijn: van twijfel en onzekerheid tot boosheid, van malen en slapeloosheid tot dufheid, van verminderd werkplezier tot depressie en werkuitval. Meer informatie

Agressieprotocol en teamafspraken (Agressiewijzer)

Bestaand beleid of een agressieprotocol van de organisatie is soms niet voldoende, soms niet genoeg bekend, soms niet herkenbaar en soms is er simpelweg geen draagvlak voor onder medewerkers. Meer informatie

Omgaan met agressie aan de telefoon

Agressie aan de telefoon is de laatste tijd alleen maar toegenomen. Iedere professional met direct klantcontact heeft weleens te maken met lastig gedrag in de praktijk, dus ook aan de telefoon. Tijdens deze training vergroten deelnemers hun weerbaarheid en leren effectief omgaan met emotioneel en agressief gedrag aan de telefoon. Meer informatie

Veilig op huisbezoek

Professionals die huis- of locatiebezoeken afleggen komen vaak alleen op het terrein van de klant. Het veiligheidsrisico is groter omdat er op dat moment vaak geen directe ondersteuning van een collega is. Gelukkig telt een getrainde medewerker voor twee! Meer informatie

Vragen?

We denken graag met je mee! Meer informatie