VR-Agressietraining wordt Modern Learning!

Juli 2021 – VR-Agressietraining gaat vanaf nu verder onder de naam Modern Learning! Met VR-Agressietraining richtten we ons met name op het trainen rondom het thema omgaan met emotie en agressie. Maar er is veel meer mogelijk op het gebied van sociale veiligheid bij klantcontact! Ook als het gaat om het inzetten van hulpmiddelen als Virtual Reality (VR).

Trainingen op het gebied van sociale veiligheid bij klantcontact
Bij sociale veiligheid bij klantcontact draait het niet alleen om het herkennen van en het omgaan met emotie en agressie. Om ervoor te zorgen dat je veilig je werk kunt doen is het niet alleen van belang om te weten hoe je lastig gedrag van een klant kunt stoppen, of het liefst voorkomen. Het is ook belangrijk om te weten wat je doet als het wel fout gaat, hoe help je elkaar als collega’s? En wat doe je na een incident? Hoe zit ’t met de opvang en nazorg? Is er beleid of een agressieprotocol waar iedereen zich aan houdt? Of wordt er divers op lastig gedrag gereageerd wat de agressie bij klanten vaak alleen maar doet toenemen? Hoe ga je om met stress en hoe voorkom je eventuele uitval door een te hoge werkdruk?

Wij hebben veel expertise en meer dan 20 jaar ervaring in het trainen van alle beroepsgroepen die lastig gedrag tegenkomen in hun praktijk. Hoewel dit gedrag niet altijd is te voorkomen, valt er wel veel winst te behalen in hoe je hier zelf, maar ook als team, mee omgaat. Dit doen wij op een laagdrempelige, interactieve en praktijkgerichte manier om zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van de organisatie en de deelnemers. Naar behoefte gebruiken we verschillende interactieve werkvormen, trainingsacteurs en innovatieve technologie als VR. Oftewel, leren in een modern jasje!

Trainingen op maat
Al onze trainingen zijn daar waar van toegevoegde waarde voorzien van VR-technologie. Hiervoor gebruiken wij ons eigen beeldmateriaal, maar het is ook mogelijk hier beeldmateriaal van jouw eigen organisatie voor te ontwikkelen en te gebruiken. Ook als het gaat om de inhoud van de training of het combineren van verschillende trainingen is er veel mogelijk. We denken graag met je mee!

Benieuwd naar wat we allemaal doen? Bekijk al onze huidige trainingen hier!
Heb je vragen hierover? Neem contact met ons op!

#socialeveiligheid #klantcontact #trainingen #emotie #agressie #virtualreality #modernlearning