Sociale veiligheid in de trein

Juli 2021 – Met het invoeren van de versoepelingen lijkt het agressieve gedrag alleen maar te zijn toegenomen. Zo ondervinden ze ook in de trein, waar conducteurs en machinisten zich zorgen maken over de sociale veiligheid die daardoor achteruit gaat, aldus NU.nl.

Toename agressief gedrag
Uit gesprekken die nu.nl voerde met meerdere conducteurs blijkt dat de helft van de ondervraagden te maken had met agressief gedrag in de trein of op het perron. Dat heeft niet alleen invloed op hun werkplezier, de hele dag mensen aanspreken op hun gedrag brengt in de meeste gevallen tenslotte de nodige discussies met zich mee. Het heeft blijkbaar ook impact op de sociale veiligheid in de trein.

Als de kat van huis is dansen de muizen op tafel
Zo vertelt een conducteur aan nu.nl dat een groot aantal collega’s hun gebruikelijke rondje door de trein niet meer maakt vanwege het agressieve gedrag van reizigers. En dat biedt natuurlijk ruimte voor nog meer onwenselijk gedrag van mensen die misbruik maken van de omstandigheden.
Ook komt in het onderzoek naar voren dat veel incidenten met agressief geweld niet worden gemeld door de NS-medewerkers.

Bron: NU.nl

Helaas komt agressief gedrag overal voor, en met corona lijkt dit zelfs erger te worden. Hoewel je agressief gedrag niet kunt voorkomen, kun je wel invloed uitoefenen op de situatie. Hoe je dat doet leer je in de training ‘Omgaan met emotie en agressie’.

Om dergelijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen is het ook belangrijk dat er eenduidigheid is binnen een team. Het ontbreken hiervan is alleen maar garantie voor meer discussie, emotie en agressie. Bestaand beleid of een agressieprotocol van de organisatie is soms niet voldoende, soms niet genoeg bekend, soms niet herkenbaar en soms is er simpelweg geen draagvlak voor onder medewerkers. Tijdens de training ‘Protocol en teamafspraken’ werk je aan één team, één taal en één lijn, met als resultaat draagvlak voor de gemaakte afspraken.

#agressie #openbaarvervoer #trein #conducteurs #machinisten #gedragvanreizigers #protocol #teamafspraken