Station Lelystad sluit ingangen

Februari 2022 – Op station Lelystad worden, om misbruik en overlast tegen te gaan, twee van de totaal zes ingangen gesloten.

Uit het zicht
Op het station in Lelystad zijn twee stations die weliswaar minder gebruikt worden, maar door hun afgelegen locatie ook vaak aanleiding zijn van agressieve en gewelddadige situaties, vooralsnog gesloten. Door deze twee stations 6 maanden te sluiten hoopt de gemeente Lelystad antwoord te krijgen op de vraag of er op deze manier meer sociale controle en toezicht gehouden kan worden op het station.

Veiligheid in het geding
Niet alleen in de trein, maar ook op het station staat de veiligheid van reizigers maar ook perron- en trein medewerkers voorop. Om deze veiligheid te waarborgen is het van belang om het zwartrijden zoveel mogelijk tegen te gaan. Het reizen zonder geldig kaartje is namelijk een van de grootste aanleidingen voor agressie- en geweldsincidenten in en rondom de trein.

Bron: Flevopost.nl

Helaas komt agressief gedrag overal voor. Hoewel je agressief gedrag niet kunt voorkomen, kun je wel invloed uitoefenen op de situatie. Hoe je dat doet leer je in de training ‘Omgaan met emotie en agressie’.

Om dergelijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen is het ook belangrijk dat er eenduidigheid is binnen een team. Het ontbreken hiervan is alleen maar garantie voor meer discussie, emotie en agressie. Bestaand beleid of een agressieprotocol van de organisatie is soms niet voldoende, soms niet genoeg bekend, soms niet herkenbaar en soms is er simpelweg geen draagvlak voor onder medewerkers. Tijdens de training ‘Protocol en teamafspraken’ werk je aan één team, één taal en één lijn, met als resultaat draagvlak voor de gemaakte afspraken.

#lelystad #agressie #openbaarvervoer #trein #conducteurs #treinpersoneel #treinreizigers #veiligheid #zwartrijden #protocol #teamafspraken