Agressie tegen winkelpersoneel

Juli 2021 – Dat agressie tegen winkelpersoneel de laatste jaren toenam was al bekend, maar met corona is dit alleen maar verslechterd.

Hoesten, spugen & geweld
Uit onderzoek van het British Retail Consortium omtrent agressie tegen winkelpersoneel blijkt dat er tijdens corona sprake is van een toename van 76% in ongewenst gedrag en dat het geweld met 10% is gestegen. Bij laatstgenoemde was bij meer dan de helft van de gevallen sprake van een wapen. Ook blijkt dat veel winkelpersoneel is bespuugd en dat er opzettelijk naar hen werd gehoest.

Bron: news.sky.com 

Een incident is niet altijd klaar na afloop van het incident, omdat de gevolgen ervan voor de betrokken medewerker door kunnen werken. De impact kan groot zijn: van twijfel en onzekerheid tot boosheid, van malen en slapeloosheid tot dufheid, van verminderd werkplezier tot depressie en werkuitval. Een goede opvang en nazorg na een incident is bepalend voor de verwerking ervan en kan ‘het’ verschil maken voor de betrokken medewerker. Meer over de training Opvang en Nazorg.

#agressie #winkelpersoneel #corona #ongewenstgedrag #incident #opvangennazorg