Virtuele therapie

Augustus 2021 – Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is bezig met het ontwikkelen van een nieuw soort therapie die mensen met auditieve hallucinaties kan ondersteunen. Een belangrijk instrument hierbij is Virtual Reality.

In gesprek met de stemmen in je hoofd
Tijdens de therapie is het de bedoeling dat de patiënt in gesprek kan gaan met de stemmen in zijn of haar hoofd. Deze zijn vaak negatief, agressief, en moeilijk onder controle te houden, en met behulp van de therapie moet hier verandering in komen.

Om de stem die de patiënt hoort tastbaarder te maken, wordt er een digitaal beeld gecreëerd van de stem. Deze wordt ontworpen door de behandelaar en de patiënt samen, om een zo realistisch mogelijk beeld te krijgen. Vervolgens is dit beeld te zien met een VR-bril. Terwijl de patiënt kan kijken naar de ‘persoon’ achter de stem, treedt de behandelaar op als tolk. Door vervolgens in gesprek te gaan met de stem, hopen ze dat deze uiteindelijk minder negatief en agressief gaat praten tegen de patiënt, of zelfs minder vaak terugkomt. Deze vorm van therapie zal hopelijk ook leiden tot vermindering van stress en verbetering van levenskwaliteit van patiënten.

Bron: oogtv.nl

Virtual Reality (VR) is een mooi instrument om iets abstracts concreter te maken, zoals bij deze therapie wordt gedaan. Maar het is ook een mooi middel om van de ene naar de andere plek te reizen, zonder ook maar één stap te moeten zetten. Zo waan je jezelf in die hangmat op dat tropische strand, maar bijvoorbeeld ook in onveilige of bedreigende situaties. En hoe reageer je dan? Voor mensen met beroepen met klantcontact komt dit helaas regelmatig voor. En hoewel je lastige situaties niet kunt voorkomen, kun je wel veel doen om grip te krijgen op dergelijke situaties. Hoe je dat doet bespreken we in de training ‘Omgaan met emotie en agressie’, waarbij gebruik wordt gemaakt van VR.

#UMCG #therapie #virtualreality #VR #stress #emotie #agressie #agressietraining