Niet alleen patiënten agressief, ook familie, vrienden en bezoekers

Mei 2021 – Van massaal klappen voor het verpleegkundig personeel naar ongewenst en agressief gedrag binnen ziekenhuizen.

Stank voor dank
Uit een onderzoek van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM onder verpleegkundigen blijkt dat de meerderheid van de ondervraagden het afgelopen jaar te maken heeft gehad met ongewenst of agressief gedrag op de werkvloer. Voor het grootste gedeelte waren patiënten en familie hiervan de oorzaak (69%), maar ook vrienden of bezoekers zorgen voor overlast (55%), en dan met name verbale agressie. Dat er een toename in dit ongewenste en agressieve gedrag te zien is komt volgens het onderzoek ook zeker door corona.

Vaardigheden oefenen
Hoe men in dergelijke situaties moet handelen is niet voor alle ondervraagden duidelijk. Zo geeft ruim de helft aan dat ze behoefte heeft aan (extra) training. Er blijkt met name behoefte te zijn aan het trainen van gespreksvaardigheden bij ongewenst en agressief gedrag. En 41% heeft te kennen gegeven behoefte te hebben aan een weerbaarheidstraining om zo mentaal sterker te zijn om ook tijdig eigen emoties te kunnen herkennen om hier vervolgens naar te kunnen handelen.

Bron: nursing.nl

Tijdens de training ‘Omgaan met Emotie en Agressie’ leer je niet alleen emotioneel en agressief gedrag te herkennen. Je leert ook hoe je dit gedrag effectief kunt stoppen. Daarnaast wordt, eventueel m.b.v. een trainingsacteur, geoefend in het toepassen van de geleerde vaardigheden, zodat de stap van ‘begrijpen’ naar daadwerkelijk ‘kunnen’ is gemaakt.

Dergelijke situaties kunnen zeer stressvol zijn. Hoewel je agressief gedrag niet kunt voorkomen, kun je zelf wel veel doen om grip te krijgen op je eigen stress. En als je mentaal weerbaar bent heb je de veerkracht om op een gezonde manier met stress om te gaan, om vervolgens ook beter te kunnen handelen in zulke situaties. Meer info over onze training ‘Mentale weerbaarheid’.

#emotie #agressie #ziekenhuizen #patienten #agressiefgedragopwerkvloer #gespreksvaardigheden #stress #mentaleweerbaarheid